Advokat Attorney Aksana Cetiner logo

Aksana Cetiner ir pieredzējusi dāņu juriste, kas specializējas ģimenes tiesībās, krimināltiesībās, migrācijas tiesībās, bankrota karantīnā un tiesvedībā. Viņa praktizē Dānijā un ir Dānijas Advokātu asociācijas - Advokatsamfundet - biedre.


Savas profesionālās karjeras laikā Aksana ir strādājusi pie simtiem lietu, tostarp sarežģītu starptautisku un augsta līmeņa lietu. Pirms savas juridiskās prakses uzsākšanas viņa strādāja NJORD advokātu birojā, konsultēja Dānijas Bēgļu padomi un Amnesty International. Aksana ir ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnēs (LL.M) Kopenhāgenas Universitātē Dānijā un Rīgas Juridiskajā augstskolā Latvijā.

Aksana strādā ar klientiem dāņu, latviešu, krievu, angļu un turku valodā.

Pakalpojumi


ģimenes tiesības - krimināltiesības - migrācijas tiesības - tiesvedība - bankrota karantīna - juridiskās konsultācijas

Ģimenes tiesības


Ģimenes tiesību lietās centrā ir bērns, un advokāts dara visu iespējamo, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo risinājumu jums un jūsu bērnam.


Atkarībā no jūsu ekonomiskās situācijas ir iespējams saņemt bezmaksas tiesas procesu ģimenes tiesā. Tas nozīmē, ka valsts apmaksā jūsu advokāta pakalpojumus.

Krimināltiesības


Krimināltiesības aptver dažādus noziedzīgus nodarījumus, sākot no ceļu satiksmes pārkāpumiem līdz zādzībām ar ielaušanos un vardarbībai/slepkavībām.


Jums ir tiesības pieprasīt sava advokāta klātbūtni tiesā vai policijas iecirknī, un jūs izlemjat, kuru vēlaties uzaicināt par savu advokātu.


Advokāta pakalpojumus sākotnēji apmaksā valsts, un tikai tad, ja tiesa jūs atzīs par vainīgu, valsts pieprasīs atlīdzināt jūsu lietas izmaksas.

Migrācijas tiesībasJa plānojat īstermiņa vai ilgtermiņa uzturēšanos Dānijā, jo īpaši laulību vai darba attiecību gadījumā, jums var būt nepieciešama imigrācijas tiesību eksperta konsultācija.


Ja esat bēglis un jūsu patvēruma pieteikums Dānijā ir noraidīts, jums ir tiesības uz bezmaksas lietas izskatīšanas procesu Bēgļu padomē.


Tiesvedība


Advokāte Aksana Cetiner specializējas tiesvedībā. Aksanai ir pieredze tiesās visā valstī, tāpēc viņa zina, kas nepieciešams, lai uzvarētu jūsu lietā.

Bankrota karantīna


Ja jūsu uzņēmumam Dānijā ir uzsākta bankrota procedūra un jums kā vadītājam draud aizliegums ieņemt vadošu amatu vai citādi piedalīties jebkuras juridiskas personas vadībā, advokāts uzņemsies jūsu lietu un pārstāvēs jūs tiesā. Šo pakalpojumu galvenokārt apmaksā valsts.

Juridiskās konsultācijas


Juridiskās konsultācijas maksā 3.000 DKK.

Sazinieties ar savu advokātu


Профиль адвоката Сетинер в Advokatsamfundet

AC Legal Advokatfirma ApS er organiseret som anpartsselskab med CVR nr. 44 19 66 97. Alle advokater i AC Legal Advokatfirma ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.


ERSTATNINGSANSVAR

AC Legal Advokatfirma ApS har tegnet advokatansvarsforsikring og garantiordning i forsikringsselskabet Tryg efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikringsdækningens maksimum for formueskade er 2.500.000 kr. Vores ansvar er begrænset til dette beløb.


KLIENTKONTO

AC Legal Advokatfirma ApS har klientbankkonto i Arbejdernes Landsbank - kontonummer 5442 - 0311634.


FOTROLIGHED

Al information modtaget fra eller om klienten i forbindelse med arbejde udført for klienten betragtes som fortroligt. Alle medarbejdere hos AC Legal Advokatfirma ApS har tavshedspligt.


PERSONOPLYSNINGER

AC Legal Advokatfirma ApS er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager. Formålet med behandling af personoplysninger er at varetage sagsbehandlingen bedst muligt.

AC Legal Advokatfirma ApS videregiver ikke personoplysningerne til andre, bortset fra dem, der er involveret i sagen. Personoplysningerne bliver slettet, nå de ikke længere er nødvendige. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Klienten kan ved henvendelse til AC Legal Advokatfirma ApS få indsigt i, hvilke personoplysninger advokatfirmaet har registreret om klienten. Klienten har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby. Yderligere oplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.


TILSYN og KLAGE

AC Legal Advokatfirma ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Klager over advokaters salærer eller adfærd behandles af advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside www.advokatnaevnet.dk. AC Legal Advokatfirma ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.