Advokat Attorney Aksana Cetiner logo

Aksana Cetiner er en erfaren dansk advokat med speciale i familieret, strafferet, udlændingeret, konkurskarantæne og retssager. Hun praktiserer i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.


I løbet af sin professionelle karriere har Aksana arbejdet med hundredvis af sager, herunder komplekse internationale og højt profilerede sager. Før hun åbnede sin egen advokatpraksis, arbejdede hun hos NJORD Law Firm, rådgav Dansk Flygtningehjælp og Amnesty International. Aksana har en kandidatgrad i jura (LL.M) fra Københavns Universitet i Danmark og Riga Graduate School of Law i Letland.

Aksana arbejder med klienter på dansk, lettisk, russisk, engelsk og tyrkisk.

Ydelser


familieret - strafferet - udlændingeret - retssager - konkurskarantæne - juridisk rådgivning

Familieret


Familieretlige sager er børnecentrerede, og en advokat gør alt for at sikre den bedst mulige løsning for dig og dit barn.


Afhængigt af din økonomiske situation er det muligt at få fri proces i familieretten. Det betyder, at staten betaler for din advokats ydelser.


Strafferet


Strafferet dækker over lovovertrædelser lige fra trafikforseelser til indbrud og vold/drab.


Du har ret til at anmode om, at din advokat er til stede i retten eller på politistationen, og det er op til dig at beslutte, hvem du vil have som forsvarsadvokat.


Advokatens ydelser betales i første omgang af staten, og kun hvis retten finder dig skyldig, vil staten anmode om refusion af omkostningerne ved din sa


Udlændingeret


Hvis du planlægger et kortere eller længerevarende ophold i Danmark, især i forbindelse med ægteskab eller arbejde, kan du have brug for rådgivning fra en ekspert i udlændingeret.


Hvis du er flygtning og har fået afslag på din ansøgning om asyl i Danmark, har du ret til en gratis sagsbehandling i Flygtningenævnet.


Retssager


Advokat Aksana Cetiner er specialiseret i retssager. Aksana har erfaring fra domstole i hele landet, så hun ved, hvad der skal til for at vinde din sag.

Konkurskarantæne


Hvis din virksomhed er under konkursbehandling i Danmark, og du som leder står over for et forbud mod at have en ledende stilling eller på anden måde deltage i ledelsen af en juridisk enhed, vil en advokat tage din sag og repræsentere dig i retten. Denne service er primært betalt af staten.

Juridisk rådgivning


Prisen for juridisk rådgivning er 3.000 DKK.

AC Legal Advokatfirma ApS er organiseret som anpartsselskab med CVR nr. 44 19 66 97. Alle advokater i AC Legal Advokatfirma ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.


ERSTATNINGSANSVAR

AC Legal Advokatfirma ApS har tegnet advokatansvarsforsikring og garantiordning i forsikringsselskabet Tryg efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset, hvor advokatvirksomheden udøves. Forsikringsdækningens maksimum for formueskade er 2.500.000 kr. Vores ansvar er begrænset til dette beløb.


KLIENTKONTO

AC Legal Advokatfirma ApS har klientbankkonto i Arbejdernes Landsbank - kontonummer 5442 - 0311634.


FOTROLIGHED

Al information modtaget fra eller om klienten i forbindelse med arbejde udført for klienten betragtes som fortroligt. Alle medarbejdere hos AC Legal Advokatfirma ApS har tavshedspligt.


PERSONOPLYSNINGER

AC Legal Advokatfirma ApS er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager. Formålet med behandling af personoplysninger er at varetage sagsbehandlingen bedst muligt.

AC Legal Advokatfirma ApS videregiver ikke personoplysningerne til andre, bortset fra dem, der er involveret i sagen. Personoplysningerne bliver slettet, nå de ikke længere er nødvendige. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Klienten kan ved henvendelse til AC Legal Advokatfirma ApS få indsigt i, hvilke personoplysninger advokatfirmaet har registreret om klienten. Klienten har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby. Yderligere oplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.


TILSYN og KLAGE

AC Legal Advokatfirma ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Klager over advokaters salærer eller adfærd behandles af advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside www.advokatnaevnet.dk. AC Legal Advokatfirma ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.